Revalidatie in de Wijk

In de Rivierenbuurt, Diamantbuurt & de Pijp | Amsterdam

Revalideren in de eigen omgeving heeft een positief effect op de kwaliteit van leven en gezondheidsbeleving vanuit het perspectief van de patiënt. Er kan efficiënter worden ingespeeld op de thuissituatie en het functioneren thuis. Dit draagt bij aan een snellere plaatsing vanuit ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Wij bieden specialistische multidisciplinaire revalidatiezorg:

 • Oncologie

 • Neurologie

  niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesies, neuropathiën, conversiestoornissen

 • Post Intensive Care Syndrome

  herstel na langdurige opname intensive care

 • Chronische pijn- en/of chronische vermoeidheidsklachten

 • Langdurig onverklaarbare klachten

 • Claudicatio Intermittens

Zorg voor een goede overdracht en uitstekende communicatie met de betrokken specialisten.

De praktijk is als expert in zijn rol aangesloten bij de volgende netwerken:

 • CVA-netwerk groot Amsterdam
 • Reach-netwerk (langdurige IC-opname)
 • Claudicationetwerk
 • Reumanetwerk