Revalidatie in de Wijk

In de Rivierenbuurt, Diamantbuurt & de Pijp | Amsterdam

Revalideren in de eigen omgeving heeft een positief effect op de kwaliteit van leven en gezondheidsbeleving vanuit het perspectief van de patiënt. Er kan efficiënter worden ingespeeld op de thuissituatie en het functioneren thuis. Tot slot draagt het bij aan een snellere plaatsing vanuit ziekenhuis of revalidatiecentra, wat de kosten van de benodigde zorg beperkt.

Wij bieden specialistische multidisciplinaire revalidatiezorg:

  • Oncologie

  • Neurologie

    niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesies, neuropathiën, conversiestoornissen

  • Post Intensive Care Syndrome

    herstel na langdurige opname intensive care

  • Chronische pijn- en/of chronische vermoeidheidsklachten

  • Langdurig onverklaarbare klachten

  • Claudicatio Intermittens

Zorg voor een goede overdracht en uitstekende communicatie met de betrokken specialisten.

De praktijk is aangesloten bij: