Vergoedingen

Met een aanvullende verzekering heeft u budget voor fysiotherapie. U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist een afspraak maken.
Als u verwezen bent door de huisarts, neem dan uw verwijzing mee.
Fysiotherapie wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien u aanvullend verzekerd bent, komen de behandelingen niet ten laste van uw eigen risico.
Kinderen tot 18 jaar en chronische aandoeningen, vallen onder de basisverzekering.

Indien er een overeenkomst met uw zorgverzekeraar is, gelden de vastgelegde prijsafspraken. Daarbuiten en voor niet gecontracteerde zaken gelden de tarieven zoals vermeld in de tabel.

  • Wij staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) fysiotherapie
  • Wij staan ingeschreven in het BIG-register
  • Wij werken volgens de hoogste kwaliteitseisen
  •  Wij houden rekening met de Evidence Based richtlijnen van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor fysiotherapie)
  • Wij houden onze kennis up to date en behalen de benodigde accreditatiepunten
  • Wij voldoen aan de werkeis van het KNGF
  • Wij houden ons aan de geheimhoudingsplicht
  • Wij nemen deel aan de klachtenregeling

Tarieven

Prestatie Prijs Duur
screening & intake en onderzoek na screening
€45.00
45 min
intake en onderzoek na verwijzing
€45.00
45 min
behandeling
€35.00
25 min
eenmalig consult
€60.00
60 min
telefonisch consult
€5.00
5 min
toeslag aan huis
€7.50
eenvoudige kort fysiotherapeutische rapportage
€15.00
niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€30.00
Declaraties ontvangt u per e-mail/app
gratis

Aan het eind van elke werkweek worden de declaraties verstuurd. Bijna alle verzekeringsmaatschappijen vergoeden direct aan ons. U komt hiervoor in aanmerking als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. 

Indien u niet aanvullend verzekerd bent worden de kosten bij u zelf in rekening gebracht. Bij chronische aandoeningen houdt dit in dat u de eerste 20 behandelingen zelf betaalt. Let er ook op dat het eigen risico wordt aangesproken, indien dit nog niet heeft plaatsgevonden. Vanaf de 21ste behandeling wordt de therapie vergoed uit de basisverzekering.

Met alle verzekeraars heeft de praktijk een overeenkomst afgesloten.

voor meer informatie van vergoedingen zie Zorgwijzer